Wiadomości
Nowa wersja Ksi?g Handlowych - 18.2.0 PDF Drukuj Email
20.02.2018.
W dniu dzisiejszym ukazuje si? nowa wersja programu Ksi?gi Handlowe. Dodano mo?liwo?? wprowadzania nowych pozycji do ewidencji VAT zakupu.
Czytaj całość…
 
Nowe wersje KPR i Rycza?t - 18.2.0 PDF Drukuj Email
19.02.2018.
W dniu dzisiejszym ukazuj? si? nowe wersje programów Ksi?ga Przychdów i Rozchodów oraz Rycza?t. Wprowadzaj? one nowe mo?liwo?ci wprowadzania/edycji kontrahentów, nowe rodzaje zakupów VAT aby sprosta? wymogom pliku JPK_VAT.
Czytaj całość…
 
Kolejna poprawka do programw ksi?gowych PDF Drukuj Email
13.02.2018.
W dniu dzisiejszym ukazuje si? kolejna poprawka do programów ksi?gowych - zmieniono dopuszczalne warto?ci udzia?u sprzeda?y opodatkowanej w sprzeda?y ogó?em. Ponadto w programie ASJ Rycza?t usuni?to b??d wywo?ania programu e-Deklaracje oraz braku zapisu identyfikatora urz?du skarbowego wybieranego w danych zak?adu na zak?adce 'Miejsce dzia?alno?ci'.
 
Poprawki do programw ksi?gowych PDF Drukuj Email
12.02.2018.
W dniu dzisiejszym ukazuj? si? poprawki do wszystkich programów ksi?gowych. Usuwaj? one problem z brakiem mo?liwo?ci wydrukowania deklaracji zwi?zanych z podatkiem VAT po ponownym wej?ciu do tabeli sporz?dzonych deklaracji.
 
Rycza?t - 18.1.0 PDF Drukuj Email
07.02.2018.
W dniu dzisiejszym ukazuje si? nowa wersja programu Rycza?t. Jest ona dostosowana do nowego programu e-Deklaracje w wersji 18.0.0.0. Je?li nie maj? Pa?stwo jeszcze zmodyfikowanego programu e-Deklaracje do tej wersji a planujecie w najbli?szym czasie wysy?a? elektronicznie deklaracje, prosimy nie wgrywa? tej wersji programu ASJ Rycza?t. Zalecamy uaktualnienie najpierw programu e-Deklaracje.
Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 72 z 343