Nowa wersja programu ASJ KPR - 2.18 PDF Drukuj Email
24.07.2007.
W dniu dzisiejszym ukaza?a si? nowa wersja programu ASJ KPR oznaczona numerem 2.18.

Wprowadzone nowe funkcje: 

    - rozszerzono funkcjonalno?? u?ytkowników programu:
       - mo?liwo?? wyboru palety kolorów (Administracja/U?ytkownicy),
       - blokowanie dost?pu do zak?adów (Administracja/U?ytkownicy/Zak?ady),
       - personalizacja wydruków (ka?dy u?ytkownik mo?e zaprogramowa? i zapa-
         mi?ta? w?asne ustawienia ka?dego wydruku - zrobi to gdy po raz pier-
         wszy b?dzie drukowa? wydruk a program automatycznie zapami?ta jego
         preferencje),
     - na pasku programu dodatkowo wy?wietla si? zalogowany u?ytkownik (przy-
       pominamy, ?e je?li kto? nie korzysta z funkcji u?ytkowników, to program
       dzia?a z domy?lnym u?ytkownikiem 'adm' o uprawnieniach administratora).

 

Do wszystkich u?ytkowników posiadaj?cych wykupione aktualizacje program zosta? rozes?any. Je?li kto? nie otrzyma? programu, prosimy o przes?anie aktualnego adresu e-mail na nasz adres serwis@asj.pl .

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »