Nowa wersja ASJ Rycza?t 1.09a
14.01.2007.
Najnowsza wersja programu ASJ Rycza?t - 1.09a W tej wersji do??czono mo?liwo?? sporz?dzenia i wydrukowania za??cznika PIT-2K do deklaracji PIT-28.