Najnowsza wersja programu ASJ KH 3.10d
14.05.2007.
W dniu dzisiejszym ukaza?a si? najnowsza wersja programu Ksi?gi Handlowe - 3.10d.

Dodano mo?liwo?? wprowadzania kontrahentów z nowych krajów UE: Bu?garii i Rumunii.  Poprawiono b??dy w formularzu "Bilans".

Przypominamy, ?e aktualizacja jest rozsy?ana automatycznie do skrzynek e-mailowych wszystkich, którzy op?acili abonament na bie??cy rok. Wszystkie firmy, który nie maj? wykupionego abonamentu, a chcia?yby otrzymywa? bie??ce aktualizacje, prosimy o kontakt na adres serwis@asj.pl.