Poprawki do programu Księgi Handlowe - 19.5.3
22.07.2019.
W dniu dzisiejszym ukazują się poprawki do programu Księgi Handlowe.

 

-------
19.5.3  Poprawki:            (2019.07.22)
     - usunięto komunikat techniczny przy wydrukach obrotów/sald,
     - usunięto błąd przy wydrukach bilansu oraz rachunku zysków i strat,
     - usunięto błąd przy wydruku deklaracji CIT,
     - usunięto błąd przy zapisie deklaracji CIT zawierającej załącznik/i.