Poprawka do programu Księgi Handlowe
20.03.2020.
W dniu dzisiejszym ukazuje się kolejna poprawka do programu Księgi Handlowe. Usuwa ona błąd w wyeksportowanym pliku XML sprawozdania finansowego.

 

-------
20.1.5  Poprawki:            (2020.03.20)
     - poprawiono błąd przy eksporcie do pliku XML danych sprawozdania finan-
       sowego (nagłówek pliku - lokalizacja schematu).