Poprawka do programu Ryczałt
22.04.2020.
W dniu dzisiejszym ukazuje się poprawka do programu Ryczałt usuwająca błąd przy tworzeniu zestawienia przychodów według stawek.

 

-------
20.2.1  Poprawki:            (2020.04.22)
     - poprawiono błąd pojawiający się przy tworzeniu zestawienia przychodów
       według stawek.