Poprawka do programu KPR
17.11.2020.
W dniu dzisiejszym ukazuje się kolejna poprawka do programu Księga Przychodów i Rozchodów. Prosimy o jak najszybsze uaktualnienie swoich programów, poprawka naprawia błędy aktualizacji baz danych.

 

-------
20.5.1  Poprawki:            (2020.11.17)
     - poprawiono błąd aktualizacji niektórych baz danych.