Poprawki do programów Ryczałt i e-Deklaracje
22.02.2021.
W dniu dzisiejszym ukazują się poprawki do programów Ryczałt i e-Deklaracje usuwające zauważone błędy w rozliczeniu PIT-28 za rok 2020.