Poprawka do programu Księgi Handlowe
30.03.2021.
W dniu dzisiejszym ukazuje się poprawka do programu Księgi Handlowe.

 

-------
21.0.1  Poprawki:            (2021.03.30)
     - poprawiono błąd sumowania na wydruku windowsowym wezwania do zapłaty.