Poprawki do programu Księgi Handlowe
13.07.2021.
W dniu dzisiejszym ukazują się poprawki do programu Księgi Handlowe.

 

-------
21.0.2  Poprawki:            (2021.07.13)
     - poprawiono błąd prezentacji danych na wydruku sald/obrotów po wybraniu
       przycisku eliminującego/przywracającego pozycje zerowe ("0"),
     - poprawiono błąd przy wprowadzaniu dokumentów zakupu typu 'WNT', 'Import
       usług' - program zawieszał się przy próbie wprowadzania danych dokumentu
       mającego trafić do ewidencji sprzedaży.